Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Αρχή καθάρσεως!

  • Δόγμα

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής για την πορεία προς τη θέωση!

Αρχή της πορείας προς την καθαρή προσευχή, είναι η μάχη προς τα πάθη.

Είναι αδύνατο να γίνει πρόοδος στην ευχή όσο ενεργούν τα πάθη.

Παρ’όλα αυτά, δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάρης της προσευχής, αρκεί να μην υπάρχει αμέλεια και κενοδοξία.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

TOP NEWS