Άγιος Ιουστίνος: Η Αναστάσιμη χαρά

  • Δόγμα

Πρώτα απ’ όλα είναι μια χαρά χωρίς όρια

Τι σημαίνει άραγε να ζεις και να έχεις αναστάσιμη ψυχική διάθεση;

Πρώτα απ’ όλα είναι μια χαρά χωρίς όρια, μια χαρά που δεν έχει τίποτα το γήινο. Ακριβώς, επειδή η αναστάσιμη χαρά δεν έχει τίποτα το γήινο.

Δεν περιέχει κάποια ευχαρίστηση με την έννοια της ηδονής.

Είναι μία συναίσθηση αυστηρώς ψυχική.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

TOP NEWS