Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Ο άνθρωπος του Θεού»

  • Δόγμα

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς για τον εν χριστώ άνθρωπο

Πώς μπορεί ό άνθρωπος να αποδείξει πώς σήμε­ρα είναι του Χριστού ενώ μέχρι χτές δεν ήταν δικός Του;

Δίχως αμφιβολία, με καινές σκέψεις στην θέση των παλαιών, με καινά αισθήματα στην θέση των πα­λαιών, με καινές επιθυμίες στην θέση των παλαιών, με μια λέξη: με καινή ζωή στην θέση της παλαιάς και μάλιστα ζωή ευαγγελική και Θεανθρώπινη.

TOP NEWS