Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Η επιστήμη και η θρησκεία μαζί

  • ΔΟΓΜΑ

Αναφέρει για την επιστήμη και την θρησκεία ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας και Συμφερουπόλεως.

Η επιστήμη χωρίς τη θρησκεία είναι ο ουρανός χωρίς τον ήλιο. Και η επιστήμη, καλυμμένη με το φως της θρησκείας, είναι μία εμπνευσμένη σκέψη που διαπερνάει με δυνατό φως το σκοτάδι αυτού του κόσμου.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας και Συμφερουπόλεως

TOP NEWS