Άγιος Νεκτάριος: Τίποτα να μη σας απελπίζει

  • Dogma
νεκτάριος

Άγιος Νεκτάριος: Τίποτα να μη σας απελπίζει. Nα ζητάτε και θα λαμβάνετε από τον Κύριο!

Αθήνα, 17 Μαΐου 1905

Παιδιά μου εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε!

[Απευθύνετε προς τις πρώτες μοναχές της Μονής του στην Αίγινα].

Σας στέλνω, εσωκλείοντας στην επιστολή, τέσσερις ωδές, τις οποίες συνέταξα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, για να γεμίσει χαρά η καρδιά σας και να ανυμνήσετε την Κυρίαν Θεοτόκον με νέους ύμνους.

Εύχομαι δε η χαρά που δίνει η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος να ζωογονεί αιωνίως την ψυχή σας, να σας ευφραίνει μυστικά και να σας καθιστά μακάριες. Φροντίζετε να προστατεύετε αυτήν τη χαρά της καρδιάς σας και να μην επιτρέπετε στον εχθρό, να ποτίζει αυτήν με πίκρα.

Προσέχετε!
Προσέχετε ώστε ο Παράδεισος που είναι μέσα σας να μη μετατρέπεται σε κόλαση. Να είσθε συνεχώς σε ετοιμότητα, να προσεύχεσθε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίζεστε όταν πέφτετε συνεχώς σε παλαιά παραπτώματα· πολλά από αυτά είναι ισχυρά από την φύση τους, αλλά και από συνήθεια ωστόσο, περνώντας ο καιρός, μαζί με την επιμέλειά σας, κατανικώνται.

Τίποτα να μη σας απελπίζει. Nα ζητάτε και θα λαμβάνετε από τον Κύριο.

Μεταφέρετε τις ευχές μου στην καλή κυρία Ελένη Ζερβουλάκου, της οποίας η φιλανθρωπία δείχνει το πλήθος των αρετών της. Επίσης, τις ευχές μου να μεταφέρετε στην κ. Ευτυχία, στην κ. Αφροδίτη, στην κ. Σοφία και στην κ. Χρυσή. Ακόμη, προσεύχομαι να λάβετε την εξ ύψους θεία σκέπη και προστασία.

Εύχομαι για σας προς τον Θεό

† Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

Επιστολή ένατη του Αγίου Νεκταρίου, από το βιβλίο, Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, “Γράμματα από ένα άγιο, Πνευματικές νουθεσίες και συμβουλές”, των εκδόσεων Άθως. Απόδοση στην Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εισαγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Πηγή: Ιερά Μονή Παντοκράτορος

TOP NEWS