Άγιος Πορφύριος: Άλλο ταπείνωση, άλλο ταπεινολογία

  • Δόγμα

Δε γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή
δουλειά. Το παν είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος το Χριστό και όλα τα προβλήματα τακτοποιούνται.

Μπορεί κάποιος να μιλάει για τις αμαρτίες του και να είναι υπερήφανος κι άλλος να μιλάει για τις αρετές του και να είναι ταπεινός.

Να είμαστε ταπεινοί, αλλά να μην ταπεινολογούμε. Η ταπεινολογία είναι
παγίδα του διαβόλου, που φέρνει την απελπισία και την αδράνεια, ενώ η
αληθινή ταπείνωση φέρνει την ελπίδα και την εργασία των εντολών του
Χριστού.

Δε γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή
δουλειά. Το παν είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος το Χριστό και όλα τα προβλήματα τακτοποιούνται.

TOP NEWS