Αρχιεπίσκοπος Αμερικής «Στον εορτασμό των Χριστουγέννων αναγνωρίζουμε τη δύναμη της ειρήνης του Θεού»

  • Dogma

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπογράμμισε ότι η ειρήνη του Θεού δεν δεν εξαρτάται από καμμία πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής, θέσεως ή περιουσίας

Αρχιεπισκοπή Αμερικής

«Η ειρήνη του Θεού η οποία αποκαλύπτεται από τον Χριστό είναι ειρήνη την οποίαν έχουμε ασχέτως των συνθηκών της ζωής, κοινωνίας ή επιπέδου ασφαλείας. Είναι ειρήνη η οποία έρχεται διά της πίστεως διότι έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Όπως βλέπουμε στον Χριστό και στις ζωές πολλών Αγίων, είναι ειρήνη η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες, και δεν εξαρτάται από καμμία πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής, θέσεως ή περιουσίας, αλλά ενδυναμώνεται από την ελπίδα την οποίαν έχουμε στην χάρη του Θεού» ανέφερε μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.

Διαβάστε ακολούθως το πλήρες μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Αριθ. Πρωτ.: 229 / 15
25 Δεκεμβρίου 2015
Χριστούγεννα
Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, και καλείται
το όνομα Αυτού, Άρχων Ειρήνης
(Ησαίας 9:6)

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς
και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Σε αυτή την ευλογημένη εορτή της Γεννήσεως του Λυτρωτού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σας χαιρετώ με την χαρά
και την είρήνη που συνοδεύουν τη λατρεία μας, τις συγκεντρώσεις μας εν τω ονόματί Του στα σπίτια μας και στις κοινότητές μας, και που μας εμπνέουν σε πράξεις ευσπλαγχνίας και καλωσύνης. Εορτάζουμε την αγία Σάρκωση του Κυρίου μας ως θαυματουργική αποκάλυψη της χάριτος του Θεού, και διά της πίστεως βλέπουμε τον δρόμο προς τη
λύτρωση, την αποκατάσταση και την αιώνια ζωή. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες με χαρά διότι η ελπίδα μας ανανεώνεται με την εκπλήρωση της θεικής υποσχέσεώς Του να μας λυτρώση! Βιώνουμε, επίσης, την ειρήνη του Θεού,την υπερέχουσα πάντα νούν (Φιλιπ. 4:7), καθώς η καρδιά και η διάνοιά μας γεμίζουν με την παρουσία του
Χριστού.

Ο Χριστός ήλθε σ’ εμάς ως Άρχων της Ειρήνης προσφέροντας την θεική ειρήνη η οποία είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άνεση ή ασφάλεια μας παρέχεται σ’ αυτό τον κόσμο. Είναι ειρήνη η οποία προσφέρεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ασχέτως συγχρόνων προκλήσεων, απειλών ή συνθηκών ζωής. Είναι ειρήνη η οποία δεν παρεμποδίζεται από την βία και τις ανασφάλειες αυτού του ταραγμένου κόσμου, διότι προέρχεται από τον Θεό της ειρήνης και συντηρείται από την άφθονη χάρη Του.

Στον εορτασμό μας των Χριστουγέννων αναγνωρίζουμε την δύναμη της ειρήνης του Θεού με πολλούς τρόπους. Στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού διαβάζουμε τις προφητείες του Ησαίου σχετικά με την Σάρκωση του Χριστού, οι οποίες επιβεβαιώνουν την βιβλική αλήθεια ότι η ειρήνη του Θεού αποκαθιστά την τάξη της Δημιουργίας η οποία έχει επιβαρυνθεί από την αμαρτία, την βία και τον θάνατο. Ο Προφήτης λέγει ότι Εκείνος έρχεται με σοφία, κατανόηση και δικαιοσύνη, φέρνοντας ειρήνη διά της οποίας συμβοσκηθήσεται λύκος μετά αρνός, και πάρδαλις συναναπαύσεται ερίφω, και μοσχάριον και ταύρος και λέων άμα βοσκηθήσονται, και παιδίον μικρόν άξει αυτούς (Ησ. 11:6). Οι εικόνες αυτές φανερώνουν ότι η παρουσία και η ειρήνη του Κυρίου μας αποκαθιστούν τις σχέσεις εντός της δημιουργίας όπως τις ήθελε ο Θεός. Μέσα από τη δύναμη της Σαρκώσεως, μας δίδεται μια γεύση της ζωής η οποία έρχεται και πως θα είναι η κατάσταση όταν η γη όταν θα πλησθή η σύμπασα του γνώναι τον Κύριον (Ησ. 11:9).

Ως Άρχων της Ειρήνης ο Κύριος μας προσφέρει ειρήνη και διά της δικαιοσύνης. Στο ίδιο εδάφιο του Ησαίου διαβάζουμε ότι ο Θεός κρινεί ταπεινώ κρίσιν, και ελέγξει τους ταπεινούς της γης (Ησ. 11:4). Αυτό επιβεβαιώνει ότι αυτοί που δεν έχουν ασφάλεια – οι πτωχοί, οι πεινασμένοι, οι καταπιεσμένοι, οι πρόσφυγες, τα ορφανά, οι νοσούντες –μπορούν να βρούν ειρήνη ακόμη και μέσα στις προκλήσεις και τις δοκιμασίες τους. Με τον Χριστό, έχουμε δικαιοσύνη διά της ειρήνης, καθώς Εκείνος προσφέρει σωτηρία σε όλους. Η Σάρκωσή Του αποτελεί τη σφραγίδα αυτής της υποσχέσεως.

Η δικαιοσύνη και η ορθότητα ως βάσεις της θεικής και διαχρονικής ειρήνης φανερώνουν την σαφή διάκριση μεταξύ της πνευματικής ειρήνης του Θεού και της πρόσκαιρης ειρήνης την οποία συχνά βιώνουμε. Στον κόσμο γύρω μας, η ειρήνη διατηρείται διά της χρήσεως βίας ή της ικανότητος προς χρήσιν βίας όταν καταστή απαραίτητο. Η προτεραιότητα του κανόνος δικαίου επιβεβαιώνεται, με έμφαση στην τιμωρία ή τις συνέπειες της διαταράξεως της δημοσίας τάξεως. Η ειρήνη συνδέεται επίσης με την οικονομική σταθερότητα και την αποσόβηση του χάους το οποίο θα απέρρεε από την αποτυχία των συστημάτων.

Όλες αυτές οι έννοιες είναι σημαντικές στη ζωή μας, αλλά πολύ περιορισμένες. Η ειρήνη του Θεού η οποία αποκαλύπτεται από τον Χριστό είναι ειρήνη την οποίαν έχουμε ασχέτως των συνθηκών της ζωής, κοινωνίας ή επιπέδου ασφαλείας. Είναι ειρήνη η οποία έρχεται διά της πίστεως διότι έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Όπως βλέπουμε στον Χριστό και στις ζωές πολλών Αγίων, είναι ειρήνη η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες, και δεν εξαρτάται από καμμία πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής, θέσεως ή περιουσίας, αλλά ενδυναμώνεται από την ελπίδα την οποίαν έχουμε στην χάρη του Θεού.

Καθώς εορτάζουμε την Εορτή αυτή της Γεννήσεως του Κυρίου και μελετούμε τη σημασία της Σαρκώσεώς Του και της αποκαλύψεως της χάριτος του Θεού, είθε οι καρδιές μας και οι διάνοιές μας να γεμίσουν με την ειρήνη Του. Είθε αυτή η ειρήνη να μας περιβάλλη καθώς η πίστη μας στον Χριστό βαθαίνει, καθώς μεταμορφούμεθα από την χάρη Του και αφιερώνουμε ολόκληρη τη ζωή μας σε Εκείνον. Επιπλέον, καθώς διακηρύσσουμε Χριστός γεννάται, Δοξάσατε, είθε να προσφέρουμε μαρτυρία της ειρήνης η οποία προέρχεται άνωθεν, αποκαλύπτοντας την αγάπη του Θεού στη ζωή μας μέσα από τη Σάρκωσή Του.

Μετά πατρικής εν Χριστώ αγάπης,
† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ