Αββάς Μακάριος: Νους και λογισμοί

  • Δόγμα

Ο Όσιος Μακάριος για τους λογισμούς

Όπως ακριβώς η μητέρα μαζεύει τα παιδιά στο σπίτι, για να τα διδάξει και να τα συμβουλεύσει, έτσι και η ψυχή, έχει χρέος, τους λογισμούς της που περιπλανώνται εδώ κι εκεί, να τους συμμαζεύει από παντού σαν δικά της τέκνα, έστω κι αν η αμαρτία τους διασκορπίζει, ώστε, όσο εξαρτάται απ’ αυτήν, ακατάπαυστα να συμμαζεύει τους λογισμούς και να αναμένει τον Κύριο με πίστη βεβαία, για να έρθει και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη από την αναζήτηση Αυτού και μόνον.

Όσιος Μακάριος ο Μέγας

TOP NEWS