Είπε Γέρων: «Αν είναι καλός ο λογισμός σου, ο Γέροντάς σου θα το πει»

  • Δόγμα

Να παρακαλείς τον Θεό να σε φωτίσει και να σε πληροφορήσει για την ορθότητα ή όχι της κρίσεως σου.

Το αν κάποιος λογισμός σου είναι καλός, μη το κρίνεις από μόνος σου. Να παίρνεις τη γνώμη του Πνευματικού σου. Κι αν ο Πνευματικός σου βρίσκεται εκείνη την κρίσιμη στιγμή μακριά, να ζητήσεις τη γνώμη κάποιου πνευματικού και έμπιστου αδελφού σου.

Και ταυτόχρονα να παρακαλείς τον Θεό να σε φωτίσει και να σε πληροφορήσει για την ορθότητα ή όχι της κρίσεως σου.

Εγώ όταν βρεθώ σε αδιέξοδο, και δεν έχω τη δυνατότητα να εμπιστευθώ
εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κάπου το πρόβλημα μου, τότε σταματώ και λέω. «Θεέ μου κάμε όπως ξέρεις!» και δεν ενεργώ μέχρι ότου με
πληροφόρηση ο Θεός μέσα στη καρδιά μου.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS