Έλκεται η ψυχή από την ταπείνωση

  • Δόγμα

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον
άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή.

Έλκεται η ψυχή μου να δει τον Κύριο και διψά με ταπείνωση γι΄ Αυτόν, γιατί είναι ανάξια για τέτοιο μεγάλο αγαθό.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον
άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή.

Ας πει: «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα Σε υπηρετήσω μ΄ όλη την ψυχή μου».

Και ο Κύριος εξάπαντος θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέγει: «Αν υπάρχεις, τότε παίδεψέ με», γιατί αν έρθει η τιμωρία, είναι δυνατό να μη βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις τον Θεό και να μετανοήσεις .

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS