Γέρων Εφραίμ: «Άνοιξε την καρδιά σου, και άφησέ την να μιλήσει ελεύθερα στο Θεό»

  • Δόγμα

Να λες το «Πάτερ ημών…» και ακόμα να λες και αυτή την προσευχή στην Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο και Αειπαρθένο Μαρία: «Θεοτόκε Παρθένε,β Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετα σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών».

Άνοιξε την καρδιά σου, και άφησέ την να μιλήσει ελεύθερα στο Θεό. Να πει ό,τι νοιώθει, σαν το μικρό παιδί που μιλά στο πατέρα του.

Μαζί όμως με τη δική σου ατομική «καρδιακή» προσευχή, να λες πρώτα ύμνο στην Αγία Τριάδα με το «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Να λες το «Πάτερ ημών…» και ακόμα να λες και αυτή την προσευχή στην Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο και Αειπαρθένο Μαρία: «Θεοτόκε Παρθένε,β Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετα σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών».

Γέρων Εφραίμ Βατοπαιδινός

TOP NEWS