Γέρων Μόδεστος Κωνσταμονίτης: «Η αγάπη ανέχεται, υποχωρεί, υπομένει»

  • Δόγμα

Και η δική μας ψυχή πρέπει να αγκαλιάζει τους πάντας.

Εάν δεν αισθανθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μας και ότι εμείς είμεθα δικά τους αδέλφια, ποτέ δεν θα κατοικήσει το Άγιον Πνεύμα στην καρδιά μας.

Ο Κύριος αγαπά όλους με την ιδίαν αγάπην. Και τον πιο αμαρτωλόν και τον πιο άγιον.

Και η δική μας ψυχή πρέπει να αγκαλιάζει τους πάντας.

Η αγάπη ανέχεται, υποχωρεί, υπομένει… «Ο Θεός αγάπη εστιν».

TOP NEWS