Γέροντας Αμβρόσιος: «Δέσποινα Παναγία μας, έλα και σώσε μας»

  • Δόγμα
παναγία

Έλα, Εσύ είσαι η δύναμη η θεϊκή» και βλέπουμε ότι η Παναγία όταν με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με ειλικρίνεια στην καρδιά και με Πίστη σταθερή πούμε και επικαλεστούμε το Όνομά Της το Άγιο, τότε η Παναγία μας δε θα μας εγκαταλείψει, μέχρι τέλους θα βρίσκεται εδώ μέσα, σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο κόσμο της εποχής.»

«Βλέπουμε πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι σήμερα, γι’ αυτό και με την  ταπεινή μας αδυναμία να λέμε πολλές φορές την ημέρα »Δέσποινα Παναγία μας έλα και σώσε μας γιατί χανόμαστε.

Έλα, Εσύ είσαι η δύναμη η θεϊκή» και βλέπουμε ότι η Παναγία όταν με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με ειλικρίνεια στην καρδιά και με Πίστη σταθερή πούμε και επικαλεστούμε το Όνομά Της το Άγιο, τότε η Παναγία μας δε θα μας εγκαταλείψει, μέχρι τέλους θα βρίσκεται εδώ μέσα, σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο κόσμο της εποχής.»

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

TOP NEWS