Γέροντας Εφραίμ Αριζονίτης: «Σας παρακαλώ, μην κατακρίνετε»

  • Δόγμα

Ο Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης για την κατάκριση.

«Παρακαλώ μην κατακρίνετε ο ένας τον άλλο, διότι είναι πέρα για πέρα εγωισμός· ας δικαιολογεί ο αδελφός του αδελφού το σφάλμα, κι αυτό είναι μαρτυρία ταπεινώσεως και αγάπης.

Αυτός ο αδελφός που το κάνει αυτό θα βρει πολλή τη χάρη του Θεού· εκείνος όμως που κρίνει και σκανδαλίζει τον πλησίον του, πρέπει να γνωρίζει ότι όχι χάρη δε θα βρει, αλλά και αν κάτι έχει θα το χάσει, για να μάθει το μάθημα της ταπείνωσης δια του παθήματος».

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης

TOP NEWS