Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Η παρουσία του Θεού στον κόσμο

  • Δόγμα

Υπάρχει πίστη αληθινή, όπως υπάρχει και πίστη ψεύτικη. αληθινή πίστη
φαίνεται στην ώρα του πειρασμού. Η ψεύτικη πίστη ανθίζει μόνο στο καιρό των ανέσεων και μαραίνεται στην ώρα της δοκιμασίας

Αυτός που πιστεύει στο Θεό, κι έχει δυνατή πίστη, αισθάνεται σε κάθε βήμα της ζωής του την παρουσία του Χριστού, και νιώθει απέραντη χαρά και ειρήνη μέσα στην ψυχή του.

Αντίθετα ο ολιγόπιστος μεμψιμοιρεί, λυπάται για τα γήινα, γογγύζει εύκολα, ταράσσεται γεμίζει άγχος.

Υπάρχει πίστη αληθινή, όπως υπάρχει και πίστη ψεύτικη. αληθινή πίστη
φαίνεται στην ώρα του πειρασμού. Η ψεύτικη πίστη ανθίζει μόνο στο καιρό των ανέσεων και μαραίνεται στην ώρα της δοκιμασίας

TOP NEWS