Γεροντικό: Κάθε λεπτό, να έχεις μπροστά στα μάτια σου το Θεό!

  • Δόγμα

Η παρουσία του Θεού στη ζωή του πιστού.

Είπε κάποιος Γέροντας:

“Είτε πέφτεις να κοιμηθείς είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις τον Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
σε φοβίσει ο εχθρός και εάν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσηλωμένος στον Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σ΄
αυτόν».

TOP NEWS