Γεροντικό: Να μην απελπίζεται ποτέ ο άνθρωπος!

  • Δόγμα

Διήγηση εκ του Γεροντικού περί απελπισίας!

Είπε Γέρων:

Όπου κι αν ευρεθεί ο άνθρωπος, να μην απελπίζεται. Να μην τα χάνει, να μην τα σαστίζει. Για τον άλφα και τον βήτα λόγο, ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει. Σε δοκιμάζει:

Μπορείς να κρατήσεις αυτήν τη θλίψη; Μπορώ. Θα σου δώσω χάρισμα. Δεν μπορείς; Κι αυτό που σου ΄δωσα, θα το αφαιρέσω. Εγώ δεν θέλω δειλούς ανθρώπους.

Όχι όπως έστειλε ο Μωυσής τους κατασκόπους, λέει: «Εωράκαμεν, υιούς γιγάντων και ήμεν ενώπιον αυτών ωσεί ακρίδες» (Αριθ. 13,34). Έτσι; Ναι, αλλά ποιος το λέει αυτό;

Ποιος το λέει; «Δειλός αποσταλείς εις υπακοήν, λέγει, λέων κατά την οδόν και φονείς κατά τάς πλατείας» (Παροιμ. 26, 13).

TOP NEWS