Γεροντικό: Ταπείνωση και λύπη για την αμαρτία

  • Δόγμα

Και αν το σχήμα μόνο της ταπείνωσης απομάκρυνε την οργή του Θεού από αυτόν, που η μετάνοια του δεν ήταν αληθινή, πόσο μάλλον η δική μας,
που λυπούμαστε πραγματικά για τα αμαρτήματά μας;

Ο Υιός του Θεού υπέμεινε σταυρό για τους αμαρτωλούς. Όλοι οι
αμαρτωλοί, λοιπόν, ας πάρουμε θάρρος στην μετάνοιά μας.

Γιατί αν το σχήμα μόνο της μετάνοιας του βασιλιά Αχαάβ μετέβαλε την οργή του Θεού για τις αμαρτίες του, πολύ περισσότερο θα εξιλεώσουμε το Θεό, αν η μετάνοιά μας είναι αληθινή, και δεν περιορίζεται μόνο σε καμώματα.

Και αν το σχήμα μόνο της ταπείνωσης απομάκρυνε την οργή του Θεού από αυτόν, που η μετάνοια του δεν ήταν αληθινή, πόσο μάλλον η δική μας,
που λυπούμαστε πραγματικά για τα αμαρτήματά μας;

Η βαθιά λύπη που έχουμε μέσα μας για τις αμαρτίες μας, είναι αρκετή να μας σώσει, κι ας μην καταβάλουμε σωματικούς κόπους

Αββάς Ισαάκ

TOP NEWS