Γεροντικό: Το έργο του Ερημίτη!

  • Δόγμα

Το διακόνημα του Ησυχαστή και ο ασκητικός βίος

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Παμβώ:

“Τι χρειάζεται να κάνει ο ησυχαστής; ”

Κι αυτός είπε:

“Ο ησυχαστής είναι ανάγκη να κάνει τις τρεις
αυτές εργασίες:

  • να έχει φόβο Θεού συνεχώς,
  •  να ζητάει υπομονετικά
  •  και να μη χαλαρώσει στην καρδιά του η μνήμη του Θεού”.

TOP NEWS