Η αλήθεια της πίστεως στον Χριστό

  • Dogma
νεκτάριος

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον 67ο Ψαλμό, αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεως στον Χριστό με τη δύναμη του αποστολικού κηρύγματος λέγοντας:

«(Οι Απόστολοι) δεν υπερίσχυσαν αφού χρησιμοποίησαν όπλα ή δαπάνησαν χρήματα, ούτε με τη δύναμη του σώματος ούτε με πλήθος στρατού ούτε με κάτι άλλο παρόμοιο, αλλά με λόγο απλό, λόγο που είχε πολλή δύναμη. Διότι, πραγματικά, ήταν ανείπωτη δύναμη ο ψαράς και ο τελώνης και ο σκηνοποιός με απλά προστάγματα να ανασταίνουν νεκρούς, να βγάζουν δαίμονες, να απωθούν τον θάνατο, να αποστομώνουν τους φιλοσόφους, να ράβουν τα στόματα των ρητόρων, να υπερισχύουν απέναντι σε βασιλείς και άρχοντες και να επικρατούν σε κάθε γένος βαρβάρων και Ελλήνων· διότι κήρυτταν με εξουσία τον λόγο σε όλα τα μέρη της οικουμένης».

Για την αλήθεια της πίστεως του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού ο Νικηφόρος Θεοτόκης λέει:

«Η αλήθεια της χριστιανικής πίστεως έχει απόδειξη την τελειότητα των νόμων της, έχει το πλήθος των εξαίσιων θαυμάτων, έχει το κήρυγμα των Αποστόλων· έχει απόδειξη την επιστροφή των εθνών, έχει την μέχρι θανάτου ομολογία των μαρτύρων, έχει την χωρίς ανθρώπινη βοήθεια εξάπλωσή της σε λίγο διάστημα καιρού σε τόσα άπιστα και διεφθαρμένα έθνη· έχει τη νίκη των εναντίον της φοβερών και ακατανόητων διωγμών των εντελώς απάνθρωπων τυράννων, έχει τη μεταβολή των ανθρώπων, οι οποίοι από την έσχατη κακία έφτασαν στα ύψη των αρετών.

» Έχει ακόμη απόδειξη εξίσου ισχυρή τα βιβλία των Προφητών, τα οποία είναι τόσες σάλπιγγες που σαλπίζουν και βεβαιώνουν το μέγα μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά είναι τα ασάλευτα θεμέλια της πίστεως στον Χριστό. Αυτά βεβαιώνουν τα άγια Ευαγγέλια, αυτά βεβαιώνουν και όσα άλλα δόγματα πιστεύουν οι Χριστιανοί. Αν ερευνήσει κανείς τα βιβλία των αγίων προφητών, σε αυτά βρίσκει τους λόγους που πείθουν τον νου του ανθρώπου, όχι μόνο ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, αλλά και ότι είναι αληθινά όλα όσα διδάσκουν γι’ αυτόν τα Ευαγγέλια».

 

Από το βιβλίο: Νεκταρίου Κεφαλά Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα. Εν Αθήναις 1895, σελ. 8.

 

 

 

TOP NEWS