Η «Κανδήλα» της Κυρίας Θεοτόκου στη Μονή Ιβήρων

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Ο Αγιορείτης Ανδρέας μοναχός, αναφέρεται σε αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα της Κυρίας Θεοτόκου, ειδικότερα,  προς τους αγιορείτες μοναχούς:

«Από πολλά χρόνια, ευλαβείς χριστιανοί έχουν αφιερώσει αργυροεπίχρυση Κανδήλα που κρέμεται μπροστά στην ωραία Πύλη του κεντρικού Ναού της Μονής (των Ιβήρων).

Η Κανδήλα αυτή, που το βάρος του υπερβαίνει τα τρία κιλά, κατά καιρούς στη μνήμη της «Κοιμήσεως» της Κυρίας Θεοτόκου που γίνεται πανηγυρική αγρυπνία και σε μεγάλες Δεσποτικές εορτές, κάνει από μόνο του διάφορες κινήσεις, τελείως αδικαιολόγητες, υπερφυσικές και ανεξήγητες.

Έχουν δε παρατηρήσει, τόσον οι μοναχοί όσο και πολλοί ευλαβείς προσκυνητές καθώς και ο γράφων, ότι μετά από κάθε κίνηση της Κανδήλας αυτής, θα ακολουθήσει χαρμόσυνο ή καταστροφικό γεγονός, όπως η καταστροφή της Γερμανικής Κατοχής, που η Κανδήλα αυτή κινείτο επί δέκα ημέρες» (Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, Το Γεροντικό του Αγίου Όρους, εκδ. Άθως, Αθήνα 2009, σελ. 346-347).

Άλλοτε πάλι, έχουν να λένε οι αγιορείτες για τις πολλές εμφανίσεις της Κυρίας Θεοτόκου, όπου η Παναγία σαν μάνα φρόντιζε και φροντίζει τους μοναχούς, τόσο στην τράπεζα, στο ζύμωμα του ψωμιού, στην καθαριότητα των κελιών και της αυλής των Μονών και γενικότερα σε κάθε αγιορείτικη διακονία και μοναστική ενασχόληση.

TOP NEWS