Η πνευματική ζωή είναι αγάπη

  • Dogma

«Η πνευματική ζωή είναι αγάπη», του Μοναχού Τόμα Μέτρον.

Η πνευματική ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη.

Δεν αγαπάμε γιατί θέλουμε να κάνουμε το καλό ή να βοηθήσουμε ή να προστατεύσουμε κάποιον.

Ενεργώντας έτσι, βλέπουμε τον πλησίον σαν ένα απλό αντικείμενο και τους εαυτούς μας σαν άτομα γενναιόψυχα και σοφά.

Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Αγάπη είναι να κοινωνείς με τον άλλο και ν’ ανακαλύπτεις σ’ αυτόν τη σπίθα του Θεού.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

TOP NEWS