Η σπουδαιότητα της επίσκεψης του Ρώσου Πατριάρχη

  • Dogma

Μέσα στήν εὐλογημένη καί χαρμόσυνη περίοδο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἡ τιμία ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τῆς Ἱερᾶς Μητροόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, κατά τήν Κυριακή 2 Ἰουνίου, ὑπερβαίνει κατά πολύ τά ὅρια τῆς ἀξίας ἑνός ἱστορικοῦ σταθμοῦ στά τοπικά δρώμενα.

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Μητροπολίτης Ιλίου

Μέσα στήν εὐλογημένη καί χαρμόσυνη περίοδο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἡ τιμία ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τῆς Ἱερᾶς Μητροόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, κατά τήν Κυριακή 2 Ἰουνίου, ὑπερβαίνει κατά πολύ τά ὅρια τῆς ἀξίας ἑνός ἱστορικοῦ σταθμοῦ στά τοπικά δρώμενα.

Ἡ αἰτία τῆς βαθειᾶς συγκινήσεως τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι διπλή. Ὁ πρῶτος λόγος τῆς ἀνεκλάλητης χαρᾶς καί εὐφροσύνης πού πλημμυρίζει τίς ψυχές μας ὀφείλεται σέ αὐτό τό ὁποῖο μέ περισσή ἀγάπη θά προσκομίσει ἀπό τήν ἁγιοτόκο καί εὐλογημένη γῆ τῆς Ρωσίας ὁ Μακαριώτατος.

Πρόκειται γιά τήν προσφορά τιμίων λειψάνων τῶν Ἁγίων Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ καί Ματρώνας τῆς ἐκ γενετῆς τυφλῆς, πού ἀποτελεῖ τήν ἐκπλήρωση ἑνός μακροχρόνιου πόθου καί ἱεροῦ ὁραματισμοῦ.

Στήν πόλη τῶν Ἀχαρνῶν εὐρίσκονται ριζωμένοι ἐδῶ καί δεκαετίες, παλιννοστοῦντες Ἕλληνες Πόντιοι προερχόμενοι ἀπό τήν πρώην Σοβιετική Ἕνωση.

Κοντά σέ αὐτό τό μεγάλο τμῆμα τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ προσετέθησαν κατά τά τελευταία χρόνια Ρῶσοι μετανάστες, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀποδημητικά πτηνά ἀκολούθησαν τήν ὁδό τοῦ Νότου καί ἐγκαταστάθηκαν ἐδῶ καί ἐδημιούργησαν δραστήριες καί παραγωγικές παροικίες.

Ὅλοι αὐτοί οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας μέ ἔντονο τό συναίσθημα τῆς νοσταλγίας πρός τήν γῆ πού τούς ἀνέθρεψε ἀλλά καί μέ ἀνεξίτηλα ἱερά βιώματα ἀπό τήν ζωή τους κάτω ἀπό τίς πτέρυγες τῆς Ἀγιωτάτης Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἐξέφραζαν ἐπί σειράν ἐτῶν τήν ἐπιθυμία ὅπως καταστοῦν κοινωνοί τῆς εὐλογίας καί τῆς χάριτος τῶν δύο Ἁγίων διά τῆς μετακομιδῆς τμήματος τῶν ἱερῶν λειψάνων τους στήν Ἑλλάδα, ὥστε ἀπρόσκοπτα νά ἀποδίδουν τήν πρέπουσα τιμή καί προσκύνηση σέ αὐτά ἀλλά καί νά λαμβάνουν πλούσια τήν χάρη καί ὡφέλεια ἀπό τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τους.

Ἡ ὑπόσχεση τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου, κυροῦ Αλεξίου πρός τόν τοποτηρητή Σεβ. Μεσογαίας κ. Νικόλαο γιά τήν παραχώρηση τῶν ἱερῶν λειψάνων, υπόσχεση τήν ὁποία δέν πρόλαβε νά πραγματοποιήσει ὁ ἴδιος ἐφ’ ὅσον ὁ Κύριος τόν ἐκάλεσε στούς οὐρανούς, ἐκπληρώνεται σήμερα.

Αὐτή ἡ ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως ἀποτελεῖ καί τόν δεύτερο λόγο τῆς εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεώς μας, γιατί ἐκτός ἀπό τήν προσφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν δύο Ἁγίων, πού θα παραμείνουν θησαυρίσματα ἀδαπάνητα καί πηγή ἁγιασμοῦ ἀστείρευτη για τήν πόλη τῶν Ἀχαρνῶν καί τήν Ἱερά Μητρόπολη, αὐτά μεταφέρονται ἐδῶ διά τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ Πατριάρχου Μόσχας γεγονός πού ἀποτελεῖ τιμή τρισμέγιστη για ὅλους μας, ἐπειδή ὁ Μακαριώτατος θά θυσιάσει, μεγάλο τμῆμα ἀπό τόν πολύτιμο χρόνο τοῦ εὐρύτερα ἐκτεταμένου προγράμματος κατά τήν ἱστορική ἐπίσκεψη του στην Ἑλλαδική Ἐκκλησία συμπεριλαμβάνοντάς μας σε αὐτό.

Γι’ αὐτό καί μετά τήν ἀναχώρησή του ὅλα αὐτά θά μείνουν ἀνεξίτηλα χαραγμένα στίς καρδιές ὅλων μας. Τά Ἱερά τῶν Ἁγίων Λείψανα θά ἀναδύουν ἐπουράνια καί ἐπίγεια εὐωδία ἁγιάζοντας τήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀνάμνηση τῆς Ἐπισκέψεώς του θά πλημμυρίζει μέ ἱερή συγκίνηση τόν ψυχικό μας κόσμο.

Ἡ συνειδητοποίηση τῶν κόπων στούς ὁποίους θά ὑπεβλήθει ὁ Μακαριώτατος θά ἀναγάγει τήν ἐπίσκεψή του στή σφαίρα ὄχι ἀπλῶς ἑνός μεγάλου γεγονότος γιά ἐμᾶς, ἀλλά μιᾶς πράξεως ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, μιᾶς σχέσεως ἀδιάπτωτης φιλαδελφείας. Εὐχόμεθα ἡ χάρη τῶν τιμίων λειψάνων τῶν ἁγίων νά προστατεύει ὅλους μας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ