Ιερός Χρυσόστομος: Να αποφύγουμε την αδικία

  • Δόγμα

Ας αποφύγουμε λοιπόν την αδικία, για να έχουμε δεκτικό προς εμάς τον Κύριο.

Φοβηθείτε όσοι αδικείτε τους φτωχούς. Έχετε εσείς δύναμη και πλούτο και χρήματα, αλλά έχουν και εκείνοι, το ισχυρότερο από όλα τα όπλα, τους στεναγμούς και τους θρήνους τους, επειδή αδικούνται, τα οποία ελκύουν την συμμαχία του Θεού με το μέρος τους.

Τα όπλα αυτά γκρεμίζουν σπίτια, κατέστρεψαν πόλεις, ολόκληρα έθνη εξαφάνισαν. Τόσο μεγάλη είναι η Πρόνοια του Θεού για τους αδικημένους!…

Και γι’ αυτούς μεν γίνεται ο Κύριος ευσπλαχνικός, ενώ τιμωρεί εκείνους, που τους αδικούν.

Ας αποφύγουμε λοιπόν την αδικία, για να έχουμε δεκτικό προς εμάς τον Κύριο.

Ιερός Χρυσόστομος

TOP NEWS