Κηφισίας Κύριλλος προς ιερείς: Αρχιεπίσκοπος και Ιεραρχία θα εξασφαλίσουν τα μισθολογικά σας δικαιώματα

  • Dogma
Κηφισίας

Με μια παραινετική επιστολή με… πατρικό ύφος, αναφορικά με το θέμα της μισθοδοσίας του κλήρου, ο Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος διαβεβαιώνει τους ιερείς ότι «ο Αρχιεπίσκοπος και ολόκληρη η Ιεραρχία θα λάβουν τις δέουσες αποφάσεις για την πλήρη εξασφάλιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων».

Παράλληλα ο Μητροπολίτης Κηφισίας καλεί τους ιερείς να μην ακούν τους διχαστικούς ψυθίρους «εκείνων που θέλουν να ενσπείρουν τη διχόνοια μεταξύ Κλήρου – Επισκόπων και Λαού, για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντν και εις βάρος της ενότητας της Εκκλησίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Κηφισίας Κυρίλλου:

Κηφισιά, 14 Νοεμβρίου 2018

Πρός, Τούς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί πατέρες καί συλλειτουργοί,

Μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, ἐν ὄψει καί τῆς συγκληθησομένης τήν Παρασκευή 16ην μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἐκτάκτου Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, κατά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρος Αὐτῆς κ. Ἱερώνυμος θά πραγματοποιήσει Εἰσήγηση μέ θέμα πρός συζήτησιν: «Ἐνημέρωσις περί προτάσεως ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας».

Κατανοῶ καί συμμερίζομαι ὡς Ἐπίσκοπός σας καί μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν βαθυτάτη ἀνησυχία καί τόν προβληματισμό σας γιά τά 15 σημεῖα τοῦ σχετικοῦ ἀνακοινωθέντος  τῆς 6.11.2018, μέ τό ὁποῖο τίθενται πρός συζήτηση προτάσεις ἐπί χρονίως ἐκκρεμούντων ζητημάτων γιά  τήν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τήν ἐξασφάλιση τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν.

Σᾶς παρακαλῶ, ὅμως, ἀδελφοί, νά μήν ἔχετε «ζάλην λογισμῶν ἀμφιβόλων» σχετικά μέ τίς προθέσεις τόσον τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσον καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μελῶν τῆς Ἱεραρχίας μας, σχετικά μέ τήν ὑπεράσπιση καί κατοχύρωση τῆς ὑποχρεώσεως τῆς Πολιτείας γιά τήν μισθοδοσία σας. Νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος διαθέτει μεγάλη πεῖρα λόγῳ τῆς πολυετοῦς ἐνασχόλήσεώς του μέ τά ζητήματα αὐτά, καί ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας θά λάβει τίς δέουσες ἀποφάσεις πρός πλήρη ἐξασφάλιση τῶν μισθολογικῶν καί ἀσφαλιστικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου.

Πολλά γράφονται στόν Τύπο καί λέγονται ἀπό πολλούς μέ μικρότητες καί ἀπρεπεῖς ἀναφορές γιά τά πρόσωπα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μητροπολιτῶν σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό. Σᾶς παρακαλῶ μήν τείνετε «εὐήκοον οὗς» στούς διχαστικούς ψυθιρισμούς ἐκείνων πού θέλουν νά ἐνσπείρουν τήν διχόνοια μεταξύ Κλήρου – Ἐπισκόπων καί Λαοῦ, γιά τήν ἐξυπηρέτηση ἰδίων συμφερόντων καί εἰς βάρος τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι ποτέ δυνατόν, ἀδελφοί μου, οἱ Ἐπίσκοποι πού σᾶς χειροτόνησαν καί σᾶς μετέδωσαν τήν ἱερωσύνην, διά νά ἱερουργεῖτε εἰς τά ἅγια θυσιαστήρια, νά ἐπιβουλεύονται τά πρόσωπά σας; Διά τοῦτο σᾶς παρακαλῶ, ὅταν ἐκφράζεσθε ἤ γράφετε, «ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνί ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.» κατά τόν Παύλειον πρός Κολοσσαεῖς λόγον (Κολ. 4,6). Νά εἶναι λόγος ἀγάπης, τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τόν πλησίον, πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ὄχι ἀποδομῆς, λόγος χαροποιός καί εἰρηνοποιός, λόγος πίστεως καί ὁμολογίας. «Τό στόμα τοῦ ἀνθρώπου ἐκφράζει ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖο εἶναι γεμάτη ἡ καρδιά του» εἶπε ὁ Κύριος (Λουκ. στ΄ 45).

Ἀγαπητοί πατέρες,

Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί πονηροί καί ἀπαιτοῦν ἀπό τούς πνευματικούς ἀνθρώπους καί ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦν ἀνθρώπινες ψυχές, «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν», ποιμαντική σύνεση καί ἐγρήγορση. Διά τοῦτο «παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες, καί μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δέ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.» (Α΄ Κορ. 1,10).

Τό «λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε· καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.» (Β΄ Κορ. 13,11).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ