Μέγας Βασίλειος: Να προσβλέπεις στα μέλλοντα

  • Δόγμα

Όχι στους δημίους, που τώρα σε απειλούν, αλλά στο Χριστό, που σε στεφανώνει.

Να μη προσκολλάσαι στα παρόντα τα δυσάρεστα, αλλά να προσβλέπεις στα μέλλοντα, τα ευχάριστα.

Όχι στα δεινά, που τώρα περνάς, αλλά στα βραβεία. Όχι στους κόπους, αλλά στα στεφάνια.

Όχι στους ιδρώτες, αλλά στις αμοιβές. Όχι στους πόνους, αλλά στις ανταποδόσεις.

Όχι στους δημίους, που τώρα σε απειλούν, αλλά στο Χριστό, που σε στεφανώνει.

Μέγας Βασίλειος

TOP NEWS