Μήνυμα Κυριακής: Σημεία αγάπης του Θεού

  • Dogma
Θεού

Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα γίνεται λόγος για δύο θαύματα του Χριστού, για τη θεραπεία δύο τυφλών και ενός κωφού δαιμονιζομένου.

Ο Χριστός, που διακηρύσσει ότι είναι «το φως του κόσμου», εγγίζει τα κλειστά μάτια των δύο τυφλών που ζητούν έλεος και βοήθεια και τους λέγει: «Κατά την πίστιν ημών γενηθήτω υμίν». Κι αυτό το «γενηθήτω» δε μπορεί παρά να μας φέρει στο νού τη δημιουργική προσταγή του Θεού κατά τη δημιουργία του κόσμου, όπως την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως.

Ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού έρχεται να αποκαταστήσει το χαλα-σμένο από τη φθορά και την αμαρτία δημιούργημα. Όπως με την αυθεντική προσταγή του Θεού δημιουργήθηκε ο κόσμος και ο άνθρωπος, έτσι με την ίδια αυθεντικότητα αναδημιουργείται ο άνθρωπος από τον Υιό του Θεού για να γίνει ένα καινούργιο πλάσμα, μέλος της Εκκλησίας, κληρονόμος των θείων δώρων, απαλλαγμένος από την τυφλότητα, από τη δαιμονική κυριαρχία, από το μίσος και από το θάνατο.

Ενώ ο λαός θαυμάζει και εκπλήσσεται και αναγνωρίζει τον έκτακτο και μοναδικό χαρακτήρα της θεραπείας, που επετέλεσε ο Χριστός, οι φαρισαίοι υποστηρίζουν ότι «εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φαρισαίοι δεν αρνούνται την πραγματικότητα των θαυμάτων του Χριστού, αλλά προσπαθούν να τα ερμηνεύουν με τρόπο διαστρεβλωτικό της αλήθειας. Έτσι αποδεικνύονται πρόδρομοι των διαφόρων ορθολογιστών των κατοπινών χρόνων, οι οποίοι προσπάθησαν να αποδώσουν τα θαύματα της Καινής Διαθήκης σε φυσικά αίτια, σε ψυχολογικά φαινόμενα ή ακόμη και σε φαντασιώσεις των μαθητών.

Τα θαύματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ψυχρό και εγκεφαλικό, ούτε γίνονται για να προκαλέσουν την πίστη στον άνθρωπο, αλλά την προϋποθέτουν. Χρειάζεται καθαρή καρδιά απαλλαγμένη από την ιδιοτέλεια και θείος φωτισμός, να εμπιστευθεί ο άνθρωπος την ζωή του στα χέρια του Θεού.

Όποιος περιμένει να δεί θαύμα για να πιστέψει στον Χριστό, θα μένει πάντοτε σε μία άκαρπη αναμονή η θα τραπεί σε μια ψυχρή ορθολογιστική αντιμετώπιση της θρησκείας. Η σημερινή περικοπή, πέρα από τη μεσσιανική αυθεντία του Χριστού και την εμμονή των ασθενών στην αίτηση του θείου ελέους, θέλει να μας υπομνήσει την αλήθεια, ότι η συνάντησή μας με το θαύμα της αγάπης του Θεού πραγματοποιείται μακριά από τους ορθολογισμούς, μακριά από τις κακόβουλες διαστρεβλώσεις.

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ