Ο Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης στις σύγχρονες μητέρες

  • Δόγμα

Οι σημερινές μητέρες ζουν εν Κυρίω; Νηστεύουν και προσεύχονται;

Είπε ο Γέροντας:

– Οι νηστείες, τα δάκρυα και οι προσευχές της Άγιας Μόνικας χάρισαν στην Εκκλησία, έναν Άγιο Αυγουστίνο!

Οι σημερινές μητέρες ζουν εν Κυρίω; Νηστεύουν και προσεύχονται;

Πως περιμένουν, χωρίς να αγωνίζονται οι ίδιες με τα όπλα αυτά, να
ευδοκιμήσουν τα παιδία τους στην πνευματική ζωή;

TOP NEWS