Ο μοναχός που, από την αδιάλειπτη προσευχή, δεν είχε χρόνο να μιλήσει

  • Δόγμα

Η προσευχή για αυτόν ήταν η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά είχε και πρακτική ωφέλεια. Τον σκέπασε από την πολυλογία και την κατάκριση.

Στην « Μεταμόρφωση» της ιεράς Σκήτης αγίας Άννας έζησε ο ευλαβέστατος Μαυροβούνιος ιερομόναχος Μηνάς.

Το ημερονύκτιο έκαμε από 1000 έως 3000 γονυκλισίες και 50 έως 100
κομβοσχοίνια. Από την πολλή προσευχή δεν άδειαζε να μιλήσει.

Η προσευχή για αυτόν ήταν η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά είχε και πρακτική ωφέλεια. Τον σκέπασε από την πολυλογία και την κατάκριση.

TOP NEWS