Ο Σταυρός στην ζωή του Χριστιανού

  • Dogma
κυριακή της σταυροπροσκυνήσεως

Εν ω διανύομε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας εκκλησία την σημερινή Γ’ Κυριακή των Νηστειών, προβάλλει ενώπιόν μας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου προς ασπασμό, προκειμένου να μας ενισχύσει σ’ αυτό το διανυόμενο στάδιο της εγκράτειας των παθών και να μας προετοιμάσει καταλλήλως για να εορτάσουμε αξίως τα Άχραντα Πάθη και την Ανάστασή Του.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Εν ω διανύομε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας εκκλησία την σημερινή Γ’ Κυριακή των Νηστειών, προβάλλει ενώπιόν μας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου προς ασπασμό, προκειμένου να μας ενισχύσει σ’ αυτό το διανυόμενο στάδιο της εγκράτειας των παθών και να μας προετοιμάσει καταλλήλως για να εορτάσουμε αξίως τα Άχραντα Πάθη και την Ανάστασή Του.

Και το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής αναφέρονται στην κυρία υπόθεση την οποίαν η έννοια του Τιμίου Σταυρού περικλείει. Η μεν αποστολική περικοπή αναφέρεται στον Χριστό ως Μέγα Αρχιερέα ο οποίος προσφέρεται ως εξιλαστήριος θυσία υπέρ ημών των αμαρτωλών (Εβρ. 4 14-5,6) η δε ευαγγελική στην ανταπόκριση και την άρση του Σταυρού τις οποίες ζήτησε ο Κύριος εκ των μαθητών του κατόπιν ελευθέρας θελήσεώς τους.

Η Εκκλησία πάντοτε προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν του Σωτήρος στην θεία λατρεία. Το ξύλο του Σταυρού, ατιμωτικό και περιφρονημένο έως της εποχής του Χριστού, επί του οποίου εθανατώνοντο οι εγκληματίες καθίσταται ηγιασμένον, πλήρες χάριτος και ευλογίας, διότι επ’ αυτού έρρευσε το Τίμιον Αίμα του Σταυρωθέντος Λυτρωτού.

Δια του Σταυρού προβάλλεται ενώπιον του ανθρώπου, το μυστήριο της λυτρώσεως, χάρις στο οποίο εξηγείται η πάντα νουν υπερέχουσα σοφία του θεού.

Ο Τίμιος Σταυρός παραμένει πλέον επί της γης για να υπενθυμίζει διαρκώς όσα Εκείνος ο αναμάρτητος, ο μεγαλομάρτυς του Γολγοθά υπέστη χάριν του ανθρωπίνου γένους. Είναι το αδιάσειστο τεκμήριο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Οπουδήποτε και αν φυλάχθησαν μέρη και τεμάχια του Τιμίου Σταυρού αποτελούν πολυτίμους θησαυρούς της θείας χάριτος.

Και η χάρις αυτή είναι το κλειδί της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Αυτόν τον Εσταυρωμένον θείο Λυτρωτή διακηρύσσει πάντοτε ο άμβων της Εκκλησίας. Η θεία δύναμής του παραμένει ακατάβλητη.

Εις όλη τη σωτηριώδη οικονομία του θεού, προβάλλεται η επί του Σταυρού θυσία του Σωτήρος θυσία άπειρης αγάπης, θείου ελέους, ενδύσεως του καινού ενδύματος της χάριτος, εμφάνισις της καινής κτίσεως προς τον άνθρωπο. Υπέροχος ο λόγος του Απόστολου Παύλου «ο λόγος γαρ ο του σταυρού, τοις μεν απολλυμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζομένοις δύναμις θεού (Α Κορ. Ι, 18).

Ο λόγος που προβάλλεται ενώπιόν μας ο Τίμιος Σταυρός είναι η ανάγκη ψυχικής τονώσεως. Η περίοδος αυτή για τον Χριστιανό επιβάλλει εγρήγορση πνευματικής περισυλλογής και αθλήσεως. και δια του Σταυρού υπάρχει η ενίσχυσις. Είναι και υπενθύμισις για την έγκαιρη τέλεση του χριστιανικού καθήκοντος της μετάνοιας.

Ο Εσταυρωμένος προσφέρει άδολα την αγάπη και την συγκατάβασίν του, τις ευεργεσίες του, την σώζουσα χάρη του και μας καλεί να μελετήσουμε το Σταυρικό Πάθος και να προσέλθουμε στην πνευματική τράπεζα, την οποία παραθέτει για μας η Εκκλησία, όπου προσφέρεται δια της Αναστάσεως και για τον πρώτο και για το έσχατο το Τίμιον Σώμα και το Τίμιον Αίμα του Κυρίου. Θα παρακαθίσουμε στο δείπνο της σωτηρίας ή θα απουσιάζουμε;


Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι Εφημέριος στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ