Οι Μυροφόρες γυναίκες

  • Δόγμα

Οι Μυροφόρες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Οι Μυροφόρες, οι γυναίκες εκείνες που τόλμησαν απέναντι στο φόβο και στην κακότητα των Ιουδαίων, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήταν:

  • Μαρία η Μαγδαληνή: έκανε μήνυση κατά του Καίσαρα Τιβερίου. Στην Έφεσο κοιμήθηκε και ετάφη παρά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
  • Σαλώμη: κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος. Είχε άνδρα τον Ζεβεδαίο και υιούς τον Ιωάννη και Ιάκωβο.
  • Ιωάννα: η γυνή του Χουζά και οικονόμος της οικίας του βασιλιά Ηρώδη.
  • Μαρία του Κλωπά (ή Κλεόπα).
  • Μάρθα και Μαρία, αδελφές του Αγίου Λαζάρου.
  • Σωσάννα.

TOP NEWS