Όσιος Ισαάκ: Η αγάπη «ελέγχει» κρυφά!

  • Δόγμα

Ο Θεός παιδεύει και διορθώνει τον άνθρωπο με αγάπη, χωρίς
εκδίκηση, και ζητάει να γιατρέψει την εικόνα του, χωρίς να κρατάει την
οργή του για τις κακίες του ανθρώπου πολύν καιρό.

Ο φίλος που ελέγχει κρυφά, είναι σοφός γιατρός, ενώ αυτός που γιατρεύει μπροστά στα μάτια των άλλων, στην πραγματικότητα εξευτελίζει τον άρρωστο.

Συμπάθεια θα πει να συγχωρείς κάθε σφάλμα του άλλου. Το πονηρό
φρόνημα φαίνεται όταν αντιμιλάς στον αμαρτήσαντα. Αυτός που
διορθώνει τον άλλον αποβλέποντας πραγματικά στην ψυχική του υγεία,
τον διορθώνει με αγάπη, ενώ αυτός που ζητάει να εκδικηθεί, είναι κούφιος από αγάπη.

Ο Θεός παιδεύει και διορθώνει τον άνθρωπο με αγάπη, χωρίς
εκδίκηση, και ζητάει να γιατρέψει την εικόνα του, χωρίς να κρατάει την
οργή του για τις κακίες του ανθρώπου πολύν καιρό.

Αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευθύς και δεν παρεκκλίνει στην εμπαθή εκδίκηση. Ο δίκαιος και σοφός άνθρωπος είναι όμοιος με το Θεό.

TOP NEWS