Όσιος Ποιμήν: Η περιφρόνηση του ιδίου θελήματος

  • Δόγμα

Η αξία της ταπεινοφροσύνης στην πνευματική ζωή

Στον τόπο που θα καταδικασθή ο διάβολος, θα πάω κι εγώ, έλεγε ταπεινώνοντας τον εαυτόν του, ο Όσιος Ποιμήν.

Και άλλη φορά:

– Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ταπεινοφροσύνη και φόβο Θεού, όπως κι’ από τον αέρα που αναπνέει.

Σε άλλη πάλι περίστασι:

– Τα πιο χρήσιμα εργαλεία της ψυχής είναι η ταπεινοφροσύνη, η αυτοεξουθένωσις και η περιφρόνησις του ιδίου θελήματος.

TOP NEWS