Όσιος Πορφύριος σε γονείς: «Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό το δικό σας»

  • Δόγμα

Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό
χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής.

Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα
παιδιά σας.

Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολλή προσευχή.

Η προσευχή κάνει θαύματα.

Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό
χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής.

Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό το δικό σας.

TOP NEWS