Όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή!

  • Δόγμα

Η μελέτη της Αγίας Γραφής και η συγκέντρωση του πιστού

Ο αββάς Αμμούν της Ραιθούς ρώτησε τον αββά Σισόη:

«Όταν διαβάζω την Αγία Γραφή γυρεύει ο λογισμός μου να φτιάξει κάποιες ωραίες φράσεις, για να έχω ν’ απαντώ, όταν με ρωτούν».

Κι ο Γέροντας του λέει:

«Δεν χρειάζεται. Καλύτερα είναι από την καθαρότητα του νού (της καρδιάς) να αποκτήσεις και το να μη μεριμνάς τι θα πείς, και σωστά να μιλάς».

TOP NEWS