Όταν ο Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ αναζητούσε ένα όραμα!

  • Δόγμα

Όταν ο Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ ήταν στο Άγιον Όρος

Γέροντα έχω τόσα χρόνια στο Άγιο Όρος και δεν είδα καμία οπτασία ή κανένα όραμα ή δεν είχα κάποια πληροφορία πνευματική, – έλεγε στον γέροντα πατέρα Ιωακείμ, ο Άγιος Αγιορείτης Ρώσος ιερομόναχος Σωφρόνιος, ο κτήτορας της εκεί ιεράς Μονής και ο συγγραφέας του βίου του αγίου Σιλουανού.

Του απάντησε ο γέρων Ιωακείμ.

– Ποιος σου χάρισε υπομονή και κάθεσαι στο Όρος και μάλιστα στα φρικτά Καρούλια, παρά ο Θεός. Θα μπορούσες να μείνεις χωρίς εμφανή την Χάρη του Θεού; Άλλο θαύμα μεγαλύτερο από αυτό μην ζητάς και χάρισμα ψηλότερο μην θέλεις.

TOP NEWS