Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, δείχνουμε αγάπη

  • Δόγμα

Και αν κάποιος από αυτούς αξιώθηκε της Βασιλείας των Ουρανών, τότε η αγάπη σου προς αυτόν επιστρέφει πάνω σου.

Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, δείχνουμε αγάπη.

Και “ο Θεός αγάπη εστί”. Άμα βλέπει ότι εγώ προσεύχομαι για σένα και συ για μένα, θα πει: “Ας τους βοηθήσω και τους δύο”. Και όταν προσεύχεσαι για τους κεκοιμημένους, πολύ βοηθάς τις ψυχές τους.

Και αν κάποιος από αυτούς αξιώθηκε της Βασιλείας των Ουρανών, τότε η αγάπη σου προς αυτόν επιστρέφει πάνω σου.

Γέρων Διονύσιος της Κολιτσού

TOP NEWS