π. Γεράσιμος Μενάγιας: «Πηγαίνω για να υποτάξω τον αντάρτη νου»

  • Δόγμα

Να προσεύχεσαι αδιαλείπτως με την μεγάλη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με!».

Ο π. Γεράσιμος Μενάγιας, ο επιστήμονας χημικός, το αρχοντόπουλο της Ελβετίας που εμόνασε στα Καρούλια και έφθασε σε υψηλά μέτρια αγιότητος, έλεγε:

«Ο Θεός, ως Πανάγαθος, αφήνει να μας προσβάλλουν οι πειρασμοί (ουχί πέραν των δυνάμεών μας), αποβλέπων εις την ωφέλεια της ψυχής μας. Ας παρακαλούμε, λοιπόν, τον Κύριο να μας χαρίζει υπομονή εις τας θλίψεις και να μας ενισχύει εις το να δυνάμεθα, ημείς τα αδύνατα όντα, να εκπληρώνουμε τα πανάγιο αυτού θέλημα, το οποίον αείποτε αποβαίνει προς εξαγνισμό των ψυχών μας. Να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι αδιαλείπτως με την μεγάλη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με!». Αλλά όταν λέγεις την ευχή αυτή, να προσέχεις σαν να περνά μαχαίρι την καρδιά σου».

TOP NEWS