«Πήγαινε καί να σκέφτεσαι, όπως σκέφτονται οι κακούργοι…»

  • Δόγμα

Η αξία και αρετή της ταπεινοφροσύνης.

Ένας αδελφός παρακάλεσε τον αββά Αμμωνά:

«Πες μου έναν λόγο».

Καί ο Γέροντας τού λέει:

«Πήγαινε καί να σκέφτεσαι, όπως σκέφτονται οι κακούργοι πού είναι στη φυλακή, εκείνοι πάντα ρωτούν τούς ανθρώπους πού είναι ο άρχοντας καί πότε έρχεται, καί κλαίνε από την αγωνία.

Έτσι καί ο μοναχός οφείλει πάντα να προσέχει την ψυχή του καί να λέει:

«Αλίμονό μου, πως θα μπορέσω να παρουσιασθώ στο βήμα τού Χριστού καί τι θα τού απολογηθώ;»

Αν σ’ αυτό έχεις διαρκώς στραμμένη την προσοχή σου, μπορείς να σωθείς».

Εκ του Γεροντικού.

TOP NEWS