Ποια η χρήση του «Σκευοφυλακίου» στον Ορθόδοξο Ναό

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Πλησίον ή κοντά στην Αγία Πρόθεση συναντάμε τον Ιερό Νιπτήρα. Εκεί ο λειτουργός πλένει τα χέρια του πριν ξεκινήσει την Ακολουθία της Προσκομιδής, αλλά λειτουργεί και για πρακτικούς λόγους, ώστε εκεί να εκχύνονται όσα υγρά στοιχεία εντός του Ιερού Βήματος έχει ευλογηθεί και αγιασθεί.

Κοντά στο Νιπτήρα υπάρχει το Ιερό Σκευοφυλάκιο, εντός του οποίου φυλάσσονται τα Ιερἀ Σκεύη που χρησιμοποιούνται στη θεία λατρεία. Παλαιότερα, κάτι που τηρείται ακόμη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Σκευοφυλάκιο αποτελούσε έναν επιπρόσθετο ξεχωριστό χώρο, ενσωματωμένο παρά του μεσοτείχου του Ιερού Βήματος, ένεκα του πλήθους των Ιερών που εκεί φυλάσσονταν. Σήμερα, στους περισσότερους ναούς αποτελεί ένα φιλοτεχνημένο αντικείμενο και καλείται καί Διακονικό, διότι έχει την ευθύνη του ο διάκονος της ενορίας, όπου ασφαλώς υπάρχει διάκονος.

TOP NEWS