Ποια η χρήση του σπόγγου στη Θεία Λατρεία

  • Δόγμα

Η λειτουργική και συμβολική σημασία του σπόγγου εντός της Θείας Λατρείας.

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου

Ο σπόγγος είναι το σφαιρικό σφουγγάρι που χρησιμοποιείται από τον λειτουργό κατά την τέλεση της Θείας Λατρείας. Έχει λειτουργική σημασία και αξία, γι᾿ αυτό και τοποθετείται εντός του Αγίου Ποτηρίου, αφού πρώτα κάνει κατάλυση ο ιερέας λειτουργός, με σκοπό να απορροφά την υγρασία εντός του Αγίου Ποτηρίου.

Πέραν, όμως αυτού, έχει και συμβολική σημασία: συμβολίζει εκείνον τον σπόγγο με τον οποίον προσέφεραν όξος στον Κύριο Ιησού Χριστό, επί του Σταυρού.

TOP NEWS