Ποιος συνέγραψε τον Ακάθιστο Ύμνο και πότε εψάλλει για πρώτη φορά (Βίντεο)

  • Δόγμα

Τι γνωρίζουμε για τον Ακάθιστο Ύμνο

Ο ποιητής του Ακαθίστου Υμνου.

TOP NEWS