Πώς φαίνεται ότι έχουμε «πνευμα Χριστού»

  • Dogma
χριστός

Πώς φαίνεται ότι έχουμε «πνευμα Χριστού» από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη

Ο Κύριος είναι ο ελεήμων Δημιουργός και λυπάται τους πάντες.

Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της, ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο.

Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει πνεύμα Κυρίου.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

TOP NEWS