«Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου»

  • Δόγμα

Δεν γίνεται στο μεγάλο γεγονός της Λειτουργίας, η Θεοτόκος Μητέρα του Κυρίου να μην καλείται!

«Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς»

Στην πορεία η Μάνα δεν μένει εκτός. Προσκαλείται, έρχεται, συμπορεύεται.

Δεν έχουμε άλλο πρόσωπο πιο δυνατό, αλλά και πιο αγαπητό από τη Θεοτόκο.

Η Μάνα Του και η Μάνα μας.

Μεσιτεύει προς τον Υιό και Θεό Της για τα παιδιά Της τα αδύνατα και αμαρτωλά. Με τη στοργή και την κατανόηση της μάνας. Με τη δυναμική της όντως Θεοτόκου.

Παρακαλούμε για τις πρεσβείες Της με τη βεβαιότητα του άτακτου παιδιού που ζητά την κατανόηση της μάνας του, την ανοχή και επιείκειά της.

Πορευόμαστε με την ασφάλεια των πρεσβειών Της. Όχι προς δικαστή, όχι προς δυνάστην κύριο, αλλά προς σωτήρα που πεθαίνει «για να ζήσει ο κόσμος».

Δεν γίνεται στο μεγάλο γεγονός της Λειτουργίας, η Θεοτόκος Μητέρα του Κυρίου να μην καλείται!

Είναι παρούσα δυναμικά, στοργικά, αθόρυβα. Όπως η δυνατή αγάπη εν ελευθερία, που κρύβεται και ζωογονεί.

Απόσπασμα από το βιβλίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος – Μετόχι Ι. Μονής Μαχαιρά

TOP NEWS