Τι σημαίνει η φράση «αγιασθήτω το Όνομά Σου;»

  • Δόγμα

Η σημασία της φράσης «αγιασθήτω το Όνομά Σου»

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ησαϊα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο:

“Τί σημαίνει το: Αγιασθήτω το όνομά σου;”

Και εκείνος αποκρίθηκε:

“Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιασθεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη.

Μέγα Γεροντικό

TOP NEWS