Την πνευματική σου κατάσταση θα σου την φανερώσει η προσευχή σου.

  • Δόγμα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης περί Προσευχής.

Την αγάπη του στρατιώτου προς τον βασιλέα την έδειξε η ώρα του πολέμου. Και την αγάπη του μοναχού προς τον Θεόν την εδοκίμασε ο καιρός και ο τρόπος της προσευχής. Την πνευματική σου κατάστασι θα σου την φανερώση η προσευχή σου. Οι θεολόγοι άλλωστε εχαρακτήρισαν την προσευχή καθρέπτη του μοναχού.

 Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

TOP NEWS