Το μεγαλείο και η αρχοντιά της ταπείνωσης!

  • Δόγμα

Ο Αββάς Σισώης για την αξία της ταπεινοφροσύνης

Έμεινε κάποτε ο αββάς Σισώης στο όρος που είχε ασκητέψει ο άγιος Αντώνιος.

Κανείς δεν ήρθε να τον δει επί δέκα μήνες. Κάποια μέρα περπατούσε στο βουνό και συνάντησε έναν κυνηγό, ο οποίος έψαχνε για αγρίμια.

Και ο γέροντας τον ρώτησε: »

Από πού έρχεσαι και πόσον καιρό έχεις εδώ;»

Και του απάντησε ο κυνηγός:

«Έντεκα μήνες βρίσκομαι στο βουνό αυτό και είσαι ο πρώτος που συναντώ».

Ο αββάς γύρισε στο κελί του περίλυπος κι έλεγε στον εαυτό του:

«Σισώη, νόμισες ότι κάτι κατόρθωσες. Αλλά ένας λαϊκός κατάφερε περισσότερα από σένα. Ταπεινώσου και προσπάθησε να βρεις τη χάρη και το έλεος του Θεού»!

TOP NEWS