Το Τριαδικό δόγμα από τον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης

  • Δόγμα

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου

Διαβάζουμε στον πρώτο κιόλας στίχο της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Από αυτόν τον στίχο κιόλας υποφώσκει το Τριαδικό δόγμα, παρουσιάζονται δηλαδή τρία πρόσωπα και όχι ένα.

Και εξηγούμαι: Η λέξη Θεός προέρχεται εκ της εβραϊκής λέξης Ελωχίμ, που μεταφράζεται Θεοί. Γιατί; Γιατί όσοι ασχολούνται με τη Γραμματική της εβραϊκής γλώσσας γνωρίζουν πως η κατάληξη -ιμ στα εβραϊκά είναι πληθυντικού αριθμού και όχι ενικού!

Χωρίς υπερβολή, από τον πρώτο κιόλας στίχο της Γένεσης τονίζεται το Τριαδικό δόγμα και, μάλιστα, τα τρία πρόσωπα είναι ομοούσια διότι το ρήμα που ακολουθεί εποίησεν είναι στον ενικό αριθμό, όχι στον πληθυντικό.

Επομένως, Θεός εποίησεν σημαίνει τρία πρόσωπα, μια ουσία.  Ας τα ακούνε και διαβάζουν οι αρνητές της Αγίας Τριάδος καί τότε και σήμερα!

TOP NEWS