Βέλη Μητροπολίτη Μεσσηνίας για την υποψηφιότητα Σαλώνων στη Γλυφάδα

  • Dogma
μεσσηνίας

Ο δρόμος προς την Ιεραρχία και τις εκλογές των νέων Μητροπολιτών στις θέσεις που έχουν χηρεύεσει φαίνεται ότι δε θα είναι… ρόδινος…. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος εξέδωσε γνωμοδοτικό σημείωμα με το οποίο αμφισβητεί την υποψηφιότητα του Επισκόπου Σαλώνων Αντωνίου, υποψηφιότητα, η οποία μάλιστα λέγεται ότι ειναι εκείνη που έχει τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου.

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στο γνωμοδοτικό του σημείωμα σημειώνει τους κινδύνους που θα δημιουργήσει η εκλογή ως Μητροπολίτη ενός Τιτουλάριου Μητροπολίτη ή Επισκόπου, ο οποίος έλαβε τη θέση αυτή ως «υψηλώ τω τίτλω», αναλύονατς παράλληλα το  νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, θέτοντας το ρητορικο ερώτημα: «Οι υπό την ισχύ του νέου Καταστατικού Χάρτη Τιτουλάριοι Επίσκοποι και Μητροπολίτες  έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι  σε Ιερά Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος;

Για να δώσει την ακολούθως τη χαρακτηριστική απάντηση: «Κατά το πνεύμα αλλά και το γράμμα τη διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 του Καταστατικού Χάρτη, η απάντηση είναι αρνητική, καθόσον η διάταξη  αναφέρεται στους Τιτουλάριους Επισκόπους και Μητροπολίτες κατά την έναρξη της ισχύος του (τότε) νέου Καταστατικού Χάρτη, δηλαδή στις 31 Μαΐου και όχι στους μεταγενέστερους της ημερομηνίας αυτής. Για αυτό και σε όλες τις εκλογές Μητροπόλεων (Πειραιώς, Κεφαλληνίας, Λευκάδος και Ιθάκης) στις οποίες συμμετείχαν οι 4 ανωτέρω, προ τις 31/5/1977, Τιτουλάριοι ήταν κανονικές, ενώ οι νυν υπάρχοντες Τιτουλάριοι Επίσκοποι  και Μητροπολίτες δεν δύνανται να είναι εκλόγιμοι κατ΄εξαίρεσιν σε Ιερά Μητρόπολη της Ελλάδος».

Διαβάστε το γνωμοδοτικό σημείωμα του Μητρ. Μεσσηνίας:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

TOP NEWS