3.700 Έλληνες συγγραφείς διαθέσιμοι στο κοινό, από τη Βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής

  • Dogma

Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12.000 Ελληνικών κειμένων , τα οποία χρονολογούνται  από την εποχή του Ομήρου έως το 1453 μ.Χ.

Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της California, Irvine παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12.000 Ελληνικών κειμένων από 3.700 Έλληνες συγγραφείς.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό εργαλείο, TLG, χρονολογούνται από την εποχή του Ομήρου έως το 1453 μ.Χ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του δικτύου της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με αυτόματη αναγνώρηση της διεύθυνσης IP.

Α: Διαθέτει:
• Πολλαπλούς μηχανισμούς αναζήτησης
• Οδηγίες για αποτελεσματική αναζήτηση
• Εξατομικευμένες υπηρεσίες

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:
• Απλής και σύνθετης αναζήτησης με χρήση Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών
• Συνδυασμού αναζητήσεων στη βάση TLG Canon και στα πλήρη κείμενα της υπηρεσίας
• Ταξινόμησης των αποτελεσμάτων
• Αποθήκευσης αναζητήσεων (εξατομικευμένη υπηρεσία)

TOP NEWS